• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Cấu tạo của Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Bảng thông số kỹ thuật của Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Bảng thông số kích thước của Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Biểu đồ lưu lượng cột áp của Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP

Máy bơm chìm không gỉ Mitsubishi SSP-1505S 2HP