• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Bơm nước sạch

Ứng dụng trong hệ thống xử lý nước sạch cho hệ thống lọc nước công nghiệp. Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi.