• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913985808

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 200

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 200

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của DW VOX 200

 

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 200

 

Bảng thông số chi tiết kích thước của DW VOX 200

 

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 200

 

Biểu đồ lưu lượng cột áp của DW VOX 200

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 200