• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913985808

Máy bơm hút giếng Pentax

Máy bơm hút giếng Pentax nhập khẩu, có đường hồi hút giếng sâu 5-10M đáp ứng nhu cầu những hộ dân có giếng khoan, giếng khơi, cung cấp nguồn nước sạch sử dụng. Máy bơm hút giếng Pentax chất lượng cao đáp ứng tối đa nhu cầu cấp thiết