• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara

Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara mới nhất

Máy bơm trục đứng Ebara là loại máy bơm ly tâm cực đặc biệt, với cấu tạo trục máy bơm dạng thẳng đứng, chuyên được dùng để làm bơm tăng áp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, hoặc dùng để bơm nước lên cho các khu nhà cao tầng.

Tại Việt Nam, thì máy bơm trục đứng Ebara đang là  một trong những loại bơm ly tâm trục đứng chất lượng nhất, với  đa dạng công suất bơm, hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.  Dòng bơm này tại Việt Nam hiện nay được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Thành Đạt – 34 Đường Láng chúng tôi  với đầy đủ giấy tờ nhập khẩu.

Dưới đây, Thành Đạt xin gửi tới quý khách bảng giá chi tiết của máy  bơm trục đứng Ebara để quý khách tham khảo:

STT

MODEL

GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)

GHI CHÚ

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMG 32

1

EVMG 32-1-0 F5/2.2

48,730,000

2

EVMG 32-2-2 F5/3.0

53,570,000

3

EVMG 32-2-0 F5/4.0

55,470,000

4

EVMG 32-3-3 F5/5.5

70,040,000

5

EVMG 32-3-1 F5/5.5

66,510,000

6

EVMG 32-4-3 F5/7.5

71,890,000

7

EVMG 32-4-1 F5/7.5

76,200,000

8

EVMG 32-5-3 F5/11

91,850,000

9

EVMG 32-5-0 F5/11

93,440,000

10

EVMG 32-6-3 F5/11

96,800,000

11

EVMG 32-6-2 F5/11

96,800,000

12

EVMG 32-7-3 F5/15

109,600,000

13

EVMG 32-7-0 F5/15

109,600,000

14

EVMG 32-8-3 F5/15

112,790,000

15

EVMG 32-8-2 F5/15

112,790,000

16

EVMG 32-9-3 F5/18.5

129,260,000

17

EVMG 32-9-0 F5/18.5

129,260,000

18

EVMG 32-10-3 F5/18.5

132,940,000

19

EVMG 32-10-2 F5/18.5

132,940,000

20

EVMG 32-11-3 F5/22

143,880,000

21

EVMG 32-11-0 F5/22

143,880,000

22

EVMG 32-12-3 F5/22

151,270,000

23

EVMG 32-13-3 F5/30

203,490,000

24

EVMG 32-13-0 F5/30

203,490,000

25

EVMG 32-14-3 F5/30

206,620,000

26

EVMG 32-14-0 F5/30

206,620,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMG 45

27

EVMG 45-1-1 F5/3.0

58,840,000

28

EVMG 45-1-0 F5/4.0

60,740,000

29

EVMG 45-2-2 F5/5.5

75,260,000

30

EVMG 45-2-0 F5/7.5

76,810,000

31

EVMG 45-3-2 F5/11

102,130,000

32

EVMG 45-3-0 F5/11

102,130,000

33

EVMG 45-4-2 F5/15

133,600,000

34

EVMG 45-4-0 F5/15

122,410,000

35

EVMG 45-5-2 F5/18.5

139,760,000

36

EVMG 45-5-0 F5/18.5

139,760,000

37

EVMG 45-6-2 F5/22

154,060,000

38

EVMG 45-6-0 F5/22

154,550,000

39

EVMG 45-7-2 F5/30

207,960,000

40

EVMG 45-7-0 F5/30

208,050,000

41

EVMG 45-8-2 F5/30

214,780,000

42

EVMG 45-8-0 F5/30

214,780,000

43

EVMG 45-9-2 F5/30

225,500,000

44

EVMG 45-9-0 F5/37

224,980,000

45

EVMG 45-10-2 F5/37

239,590,000

46

EVMG 45-10-0 F5/37

239,590,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMG 64

47

EVMG 64-1-1 F5/4.0

61,580,000

48

EVMG 64-1-0 F5/5.5

69,010,000

49

EVMG 64-2-2 F5/7.5

78,300,000

50

EVMG 64-2-1 F5/11

94,800,000

51

EVMG 64-2-0 F5/11

94,800,000

52

EVMG 64-3-3 F5/15

111,920,000

53

EVMG 64-3-2 F5/15

111,920,000

54

EVMG 64-3-1 F5/15

128,570,000

55

EVMG 64-3-0 F5/18.5

121,570,000

56

EVMG 64-4-3 F5/18.5

133,540,000

57

EVMG 64-4-2 F5/18.5

133,540,000

58

EVMG 64-4-1 F5/22

139,560,000

59

EVMG 64-4-0 F5/22

139,560,000

60

EVMG 64-5-3 F5/30

188,350,000

61

EVMG 64-5-2 F5/30

188,350,000

62

EVMG 64-5-1 F5/30

188,350,000

63

EVMG 64-5-0 F5/30

188,880,000

64

EVMG 64-6-3 F5/30

201,180,000

65

EVMG 64-6-2 F5/30

203,040,000

66

EVMG 64-6-1 F5/37

202,380,000

67

EVMG 64-6-0 F5/37

202,380,000

68

EVMG 64-7-3 F5/37

209,610,000

69

EVMG 64-7-2 F5/37

210,150,000

70

EVMG 64-7-1 F5/37

210,150,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG1

1

EVMSG1 2F5/0.37

16,270,000

2

EVMSG1 3F5/0.37

16,850,000

3

EVMSG1 4F5/0.37

16,900,000

4

EVMSG1 5F5/0.37

17,520,000

5

EVMSG1 6F5/0.37

17,910,000

6

EVMSG1 7F5/0.37

18,490,000

7

EVMSG1 8F5/0.37

18,720,000

8

EVMSG1 9F5/0.55

19,850,000

9

EVMSG1 10F5/0.55

20,130,000

10

EVMSG1 11F5/0.55

20,850,000

11

EVMSG1 12F5/0.55

21,660,000

12

EVMSG1 13F5/0.55

23,020,000

13

EVMSG1 14F5/0.75

24,080,000

14

EVMSG1 16F5/0.75

25,260,000

15

EVMSG1 18F5/1.1

26,960,000

16

EVMSG1 20F5/1.1

27,960,000

17

EVMSG1 22F5/1.1

29,290,000

18

EVMSG1 24F5/1.1

29,910,000

19

EVMSG1 26F5/1.1

31,040,000

20

EVMSG1 27F5/1.5

34,690,000

21

EVMSG1 29F5/1.5

35,750,000

22

EVMSG1 32F5/1.5

37,730,000

23

EVMSG1 34F5/1.5

38,510,000

24

EVMSG1 37F5/1.5

40,450,000

25

EVMSG1 39F5/2.2

42,830,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG3

26

EVMSG3 2F5/0.37

16,150,000

27

EVMSG3 3F5/0.37

16,480,000

28

EVMSG3 4F5/0.37

16,760,000

29

EVMSG3 5F5/0.55

17,890,000

30

EVMSG3 6F5/0.55

18,260,000

31

EVMSG3 7F5/0.75

19,540,000

32

EVMSG3 8F5/0.75

19,950,000

33

EVMSG3 9F5/1.1

20,560,000

34

EVMSG3 10F5/1.1

21,000,000

35

EVMSG3 11F5/1.1

21,600,000

36

EVMSG3 12F5/1.1

22,250,000

37

EVMSG3 13F5/1.5

24,870,000

38

EVMSG3 14F5/1.5

25,060,000

39

EVMSG3 15F5/1.5

25,720,000

40

EVMSG3 16F5/1.5

26,180,000

41

EVMSG3 17F5/2.2

27,220,000

42

EVMSG3 19F5/2.2

28,320,000

43

EVMSG3 21F5/2.2

29,600,000

44

EVMSG3 23F5/2.2

30,640,000

45

EVMSG3 24F5/2.2

31,160,000

46

EVMSG3 25F5/3.0

36,000,000

47

EVMSG3 27F5/3.0

37,490,000

48

EVMSG3 29F5/3.0

38,550,000

49

EVMSG3 31F5/3.0

40,490,000

50

EVMSG3 33F5/3.0

41,310,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG5

51

EVMSG5 2F5/0.37

16,390,000

52

EVMSG5 3F5/0.55

17,170,000

53

EVMSG5 4F5/0.75

18,230,000

54

EVMSG5 5F5/1.1

19,100,000

55

EVMSG5 6F5/1.5

20,690,000

56

EVMSG5 7F5/1.5

21,480,000

57

EVMSG5 8F5/2.2

22,550,000

58

EVMSG5 9F5/2.2

23,030,000

59

EVMSG5 10F5/2.2

23,310,000

60

EVMSG5 11F5/2.2

25,140,000

61

EVMSG5 12F5/3.0

28,720,000

62

EVMSG5 13F5/3.0

29,400,000

63

EVMSG5 14F5/3.0

30,700,000

64

EVMSG5 15F5/3.0

31,710,000

65

EVMSG5 17F5/4.0

34,060,000

66

EVMSG5 19F5/4.0

36,990,000

67

EVMSG5 20F5/4.0

37,290,000

68

EVMSG5 23F5/5.5

45,500,000

69

EVMSG5 25F5/5.5

46,700,000

70

EVMSG5 27F5/5.5

48,900,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG10

71

EVMSG10 2F5/0.75

20,660,000

72

EVMSG10 3F5/1.5

21,880,000

73

EVMSG10 4F5/2.2

22,900,000

74

EVMSG10 5F5/2.2

23,820,000

75

EVMSG10 6F5/2.2

24,120,000

76

EVMSG10 7F5/3.0

28,800,000

77

EVMSG10 8F5/3.0

28,880,000

78

EVMSG10 9N5/4.0

32,120,000

79

EVMSG10 10N5/4.0

32,420,000

80

EVMSG10 11F5/4.0

33,720,000

81

EVMSG10 12F5/5.5

42,490,000

82

EVMSG10 14F5/5.5

44,310,000

83

EVMSG10 15F5/5.5

44,800,000

84

EVMSG10 16F5/7.5

49,000,000

85

EVMSG10 18F5/7.5

49,500,000

86

EVMSG10 19F5/7.5

50,900,000

87

EVMSG10 21F5/7.5

52,400,000

88

EVMSG10 22F5/11

61,700,000

89

EVMSG10 23F5/11

63,400,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG15

90

EVMSG15 1F5/1.1

20,600,000

91

EVMSG15 2F5/2.2

22,440,000

92

EVMSG15 3F5/3.0

26,730,000

93

EVMSG15 4F5/4.0

29,760,000

94

EVMSG15 5F5/5.5

37,040,000

95

EVMSG15 6F5/5.5

37,820,000

96

EVMSG15 7F5/7.5

42,250,000

97

EVMSG15 8F5/7.5

44,000,000

98

EVMSG15 9F5/11

54,090,000

99

EVMSG15 10F5/11

54,170,000

100

EVMSG15 11F5/11

55,770,000

101

EVMSG15 12F5/11

58,500,000

102

EVMSG15 13F5/11

58,830,000

103

EVMSG15 15F5/15

83,390,000

104

EVMSG15 17F5/15

86,040,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG20

105

EVMSG20 1F5/1.1

20,820,000

106

EVMSG20 2F5/3.0

26,200,000

107

EVMSG20 3F5/4.0

28,740,000

108

EVMSG20 4F5/5.5

35,800,000

109

EVMSG20 5F5/7.5

40,000,000

110

EVMSG20 6F5/7.5

40,700,000

111

EVMSG20 7F5/11

52,300,000

112

EVMSG20 8F5/11

53,600,000

113

EVMSG20 9F5/11

53,800,000

114

EVMSG20 10F5/11

55,900,000

115

EVMSG20 11F5/15

78,800,000

116

EVMSG20 12F5/15

79,500,000

117

EVMSG20 13F5/15

80,600,000

118

EVMSG20 14F5/18.5

91,500,000

119

EVMSG20 15F5/18.5

92,400,000

120

EVMSG20 16F5/18.5

93,000,000

Trên đây là bảng giá công bố chuẩn của máy bơm trục đứng Ebara. Quý khách lưu  ý đây là bảng giá chưa kèm VAT và chi phí vận chuyển. Bảng giá có thể cập nhật mà không cần báo trước.

Quý khách hàng mua số lượng lớn, cho công trình, cho dự án hoặc đại  lý cửa hàng có thể  liên hệ Hotline 0913985808 để được báo giá tốt nhất.  Chúng tôi có chính sách hỗ trợ chiết khấu cao cho đại lý, cửa hàng và các  đơn vị thầu…mà không bên nào có thể tốt bằng.

Bơm trục đứng Ebara, Bơm ly tâm chất lượng cao

Máy bơm trục đứng là loại máy bơm có động cơ được nằm ở trên đỉnh thay vì đặt ở đuôi như các loại máy bơm khác. Đây là dòng sản phẩm máy bơm sử dụng để bơm nước cho các công trình xây dựng, hoặc các tòa nhà cao tầng cực kỳ thích hợp. Ngoài ra trong nông nghiệp, thì nó được sử dụng để đẩy nước tưới tiêu lên các quả đồi, núi nhờ công suất lớn, lưu lượng bơm cao và khả năng hoạt động mạnh mẽ.

Máy bơm trục đứng Ebara

Thành Đạt – 34 Đường Láng xin trân trọng gửi tới quý khách, sản phẩm máy bơm trục đứng Ebara. Đây là dòng máy bơm chất lượng xuất xứ Indonesia và được nhập về dạng nguyên chiếc.

Máy bơm nước Ebara

Ưu điểm của dòng máy bơm này là nó có thể được sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau nhờ chất lượng tốt, công suất cao, hiệu suất hoạt động hiệu quả. Có thể kể đến 1 vài ứng dụng như :

  • Dùng trong Hệ thống cấp nước sinh hoạt trong chung cư
  • Dùng trong Hệ thống cấp nước nồi hơi
  • Dùng trong Hệ thống bơm PCCC
  • Dùng trong Hệ thống lọc nước

Địa chỉ bán máy bơm trục đứng Ebara chính hãng.

Kính thưa quý khách, Máy bơm Thành Đạt – 34 Đường Láng chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng máy bơm này từ Ebara Indonesia với đầy đủ giấy tờ nhập khẩu chính hãng.

Máy bơm nước Thành Đạt

Quý khách đang có nhu cầu mua máy bơm trục đứng Ebara, có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Quý khách lưu ý, hiện nay có khá nhiều đơn vị làm nhái dòng máy bơm này nhằm trục lợi. Quý khách nên mua sản phẩm này từ những đơn vị uy tín như Thành Đạt nhé:

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Công Nghiệp Thành Đạt

CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Địa chỉ: 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội.

Điện Thoại: 024 3564 1884

Fax: 024 3564 1884

Email: thanhdat@maycongnghiep.vn

Hotline: 0913 98 58 08

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Địa chỉ: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình – TP HCM

Điện Thoại: 028 3869 1280

Fax: 028 3869 1280

Email: thanhdat@maycongnghiep.vn

Hotline: 0909 152 999